KURULLAR

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Kongre Başkanı
Dr. Cüneyd Özkürkçügil

Kongre Bilimsel Sekreteri
Dr. Ömer Gülpınar

Kongre Düzenleme Kurulu
Dr. Tufan Tarcan

Kongre Düzenleme Kurulu
Dr. Mesut Gürdal

Kongre Düzenleme Kurulu
Dr. Ömer Acar